Newsletter
Newsletter
Facebook LinkedIn

Ustawa o domach jednorodzinnych do 70 m2 podpisana

03.10.2023

Autor: apl. radc. Kacper Łagodziński

29 października 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Głównym założeniem nowelizacji było uproszczenie procesu budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:

  • brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę – pod warunkiem, że będą to obiekty wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane;
  • rezygnacja z obowiązku ustanowienia kierownika budowy – to od decyzji inwestora będzie zależało to, czy zatrudni kierownika, czy też sam przejmie odpowiedzialność za budowę;
  • wprowadzenie wymogu złożenia przez inwestora oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o realizowaniu budowy w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
  • wyłączenie możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej od dokonanego przez inwestora zgłoszenia – inwestor będzie uprawniony do rozpoczęcia budowy z dniem doręczenia zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego do 70 m2;
  • skrócenie terminu na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla domów jednorodzinnych do 70 m2 do 21 dni (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
  • umożliwienie składania wniosków o wydanie warunków zabudowy w formie elektronicznej.

Przepisy wejdą w życie 3 stycznia 2022 roku.

Szkolenia w formie online

Wystarczą 3 proste kroki, aby uczestniczyć w naszych szkoleniach:

  • Kup dostęp
  • Odbierz potwierdzenie
  • Uczestnicz w szkoleniu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami tutaj lub przejdź do sekcji FAQ.

Czekamy na Ciebie!