Newsletter
Newsletter
Facebook LinkedIn

Szkolenie – Podstawowe obowiązki pracodawcy

Kiedy:
Data08.12.2022
Godziny10:00-13:30
Koszt uczestnictwa:

349,00 

Na stanie

Pytania? Skontaktuj się!
Uwaga! Dodająć 1 produkt do koszyka zapisujesz 1 osobę na webinar.
Jeśli chcesz zapisać np. 10 osób to dodaj 10 produktów do koszyka.

Cykl szkoleń z zakresu praw i obowiązków stron stosunku pracy.

 

Czy jako pracodawca na pewno wiesz, jakie spoczywają na Tobie obowiązki oraz jakie masz uprawnienia?

A może zastanawiasz się, czy prawidłowo wypełniasz jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy polegający na zaznajamianiu pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami?

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że zapewnienie prawidłowej organizacji pracy leży przede wszystkim w Twoim (jako pracodawcy) interesie?

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe obowiązki pracodawcy. W związku z tym jeśli nurtują Cię kwestię dotyczące tych zagadnień, nie może Cię zabraknąć na szkoleniu.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, managerów, pracowników działów HR, którzy chcą wiedzieć więcej, by lepiej zarządzać pracownikami, budować atmosferę i kulturę pracy oraz kształtować dobre miejsce pracy.

Szkolenie dotyczące obowiązków pracodawcy stanowi pierwszą część cyklu szkoleń z zakresu praw i obowiązków stron stosunku pracy. Na kolejnym szkoleniu zostaną omówione prawa pracodawcy. W następnej kolejności przeanalizujemy prawa i obowiązki pracownika.

 

Harmonogram cyklu szkoleń z zakresu praw i obowiązków stron stosunku pracy:

8 grudnia 2022 r. Podstawowe obowiązki pracodawcy;

15 grudnia 2022 r. Podstawowe prawa pracodawcy;

Przełom stycznia i lutego 2023 r. – Podstawowe obowiązki pracownika;

Przełom stycznia i lutego 2023 r. – Podstawowe prawa pracownika.

 

Prelegenci

r. pr. Anna Przygocka – Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, w szczególności w dziedzinie restrukturyzacji zatrudnienia obejmującej transfery i zwolnienia pracowników, opracowywania regulaminów wewnątrzzakładowych, wdrażania pracowniczych planów kapitałowych, sporządzania i opiniowania umów dotyczących zatrudnienia.

Reprezentuje przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego w sporach sądowych i pozasądowych oraz sporządza, opiniuje i negocjuje umowy cywilnoprawne. Zajmuje się sporządzaniem analiz i opinii prawnych Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów prywatnych i publicznych. Doradza w zakresie ochrony danych osobowych (w tym we wdrażaniu RODO, sporządza i weryfikuje umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul i zgód).

 

Karolina Młyńczak – asystent w Dziale Prawa Cywilnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

 

 

Program

Szkolenie pn:                      Podstawowe obowiązki pracodawcy”

Zakres tematyczny:

 1. Omówienie wybranych obowiązków pracodawcy:
 • zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami
 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w tym zakresie;
 • terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzeń;
 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników;
 • stosowanie sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów oceny pracowników;
 • wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej;
 • wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu;
 • przeciwdziałanie mobbingowi;
 • wydanie świadectwa pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenia w formie online

Wystarczą 3 proste kroki, aby uczestniczyć w naszych szkoleniach:

 • Kup dostęp
 • Odbierz potwierdzenie
 • Uczestnicz w szkoleniu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami tutaj lub przejdź do sekcji FAQ.

Czekamy na Ciebie!

Pozytywne opinie

Zadowolenie klientów jest dla nas najważniejsze. Uczestnicy z zadowoleniem wypowiadają się na temat jakości naszych szkoleń, ich formy i prowadzących.