Newsletter
Newsletter
Facebook LinkedIn

Przy kawie o… kontrolach i karach w gospodarce odpadami – cz. II

Kategoria:
Kiedy:
Data13.12.2022
Godziny10:00-11:00
Koszt uczestnictwa:

Za darmo

Na stanie

Pytania? Skontaktuj się!
Uwaga! Dodająć 1 produkt do koszyka zapisujesz 1 osobę na webinar.
Jeśli chcesz zapisać np. 10 osób to dodaj 10 produktów do koszyka.

Planowane są dwa spotkania, które mają na celu przygotowanie przedsiębiorców do kontroli organów inspekcji ochrony środowiska w ich przedsiębiorstwie. Wśród korzystających ze środowiska, w tym w branży gospodarki odpadami stale mamy do czynienia z licznymi problemami wynikającymi ze zmieniających się często przepisów prawa, obowiązujących unormowań unijnych, zmieniającej się wykładni przepisów, również na niekorzyść przedsiębiorców, a także licznych obowiązków dla przedsiębiorców, których nieprawidłowe wykonanie może prowadzić do wymierzenia wysokich sankcji finansowych, a nawet do zaprzepaszczenia szansy na uzyskanie kolejnych zezwoleń.

Dr Krystian Ziemski & Partners Edukacja i Doradztwo sp. k wychodzi naprzeciw tym problemom starając się przybliżyć szerokie kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska, prawa przedsiębiorców podczas kontroli, a także gwarancje dla przedsiębiorców w postępowaniach zmierzających do nałożenia i wymierzenia administracyjnych kar finansowych oraz łagodzenie ich represyjnego charakteru.

Webinarium wpisuje się w aktualne potrzeby przedsiębiorców związane z kontrolami i postępowaniami sankcyjnymi. Z aktualnych planów kontroli organów administracji wynika zwiększona ich częstotliwość, jak i rozległy przedmiot kontroli. Powoduje to liczne zagrożenia dla przedsiębiorców, którzy w trakcie kontroli nie są należycie przygotowani. Następstwem kontroli bardzo często jest postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia sankcji finansowej, niekiedy bardzo dotkliwej. Podczas spotkań nacisk położony zostanie w szczególności na kwestie związane z kompetencjami inspekcji ochrony środowiska, obowiązkami kontrolowanych, a także skutkami negatywnych ustaleń pokontrolnych. Spotkania poświęcone będą również omówieniu zasad nakładania i wymiaru administracyjnych kar pieniężnych przez organy inspekcji ochrony środowiska.

Program:

Część II: Nakładanie i wymiar kar pieniężnych w odpadach – praktyka organów

– Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych w „prawie odpadowym”
– dyrektywy wymiaru kary pieniężnej
– czy jest możliwe uwolnienie się od odpowiedzialności?
– odstąpienie od nałożenia kary
– mediacja o karę – fikcja, czy rzeczywistość?
– ulgi w wykonaniu administracyjnych kar finansowych jako sposób na przetrwanie działalności gospodarczej

Prelegenci

r.pr. Joanna Kostrzewska

 

Szkolenia w formie online

Wystarczą 3 proste kroki, aby uczestniczyć w naszych szkoleniach:

  • Kup dostęp
  • Odbierz potwierdzenie
  • Uczestnicz w szkoleniu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami tutaj lub przejdź do sekcji FAQ.

Czekamy na Ciebie!

Pozytywne opinie

Zadowolenie klientów jest dla nas najważniejsze. Uczestnicy z zadowoleniem wypowiadają się na temat jakości naszych szkoleń, ich formy i prowadzących.