Newsletter
Newsletter
Facebook LinkedIn

Prawo zamówień publicznych – zmiany w 2021 roku

03.10.2023

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Przywołany akt stanowi wyzwanie zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców. Nowe P.z.p. to ponad 600 przepisów, w których zarówno zachowano znane uczestnikom rynku zamówień publicznych rozwiązania, wprowadzono ich modyfikacje, jak również ustanowiono nowe rozwiązania. Nowości ulokowano w szczególności w obszarze:

 • zamówień o wartości krajowej,
 • umów w sprawie zamówień publicznych,
 • obowiązków analitycznych, informacyjnych oraz sprawozdawczo- raportowym,
 • środków ochrony prawnej,
 • kontroli zamówień publicznych,
 • przesłanek wykluczenia wykonawcy, odrzucenia złożonej przez niego oferty i unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • umów o podwykonawstwo,
 • polubownego rozwiązywania sporów kontraktowych.

Ustawa zmienia znacząco porządek przepisów, przez co odnalezienie się w gąszczu regulacji może okazać się problematyczne. W celu ułatwienia Państwu stosowania przepisów przygotowaliśmy cykl szkoleń – webinariów z zakresu nowego Prawa zamówień publicznych. Żywimy nadzieję, że okażą się one cennym wsparciem przy pokonywaniu drogi zmierzającej do osiągnięcia sukcesu.

Szkolenia w formie online

Wystarczą 3 proste kroki, aby uczestniczyć w naszych szkoleniach:

 • Kup dostęp
 • Odbierz potwierdzenie
 • Uczestnicz w szkoleniu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami tutaj lub przejdź do sekcji FAQ.

Czekamy na Ciebie!