Newsletter
Newsletter
Facebook LinkedIn

5 pytań o system planowania przestrzennego (po zmianach)

04.12.2023

Kiedy przystąpić do uchwalenia planu ogólnego?

Do prac nad planem ogólnym można przystąpić od razu po wejściu w życie ustawy nowelizującej

 • 24 września 2023 r. weszły w życie przepisy o planie ogólnym
 • czekamy na rozporządzenia wykonawcze dot. zawartości planu ogólnego oraz sposoby wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy
 • WAŻNE: skutkiem wejścia w życie planu ogólnego jest utrata mocy obowiązującej przez studium – od tego momentu badamy zgodność planów miejscowych z planem ogólnym

Czy wuzetki będą „przepisywane” do planów ogólnych?

Nie ma obowiązku “przenoszenia” ustaleń warunków zabudowy do planu ogólnego

 • wydane decyzje o warunkach zabudowy nie muszą być uwzględniane w planie ogólnym (podobnie nie ma obowiązku przenoszenia do planu ogólnego ustaleń studium)
 • adresaci “wuzetek”, które już są w obrocie prawnym albo dopiero zostaną wydane, nie muszą się jednak obawiać wejścia w życie planu ogólnego – ich decyzje pozostaną w mocy i będą wiążące przy wydawaniu pozwoleń na budowę (przyjmowaniu zgłoszeń)

Jak będą wydawane warunki zabudowy po 24 września?

Wnioski o “wuzetki” złożone w okresie przejściowym będą rozpatrywane częściowo na podstawie przepisów nowych, a częściowo dotychczasowych

 • wnioski o warunki zabudowy złożone przed 24 września będą procedowane w całości na podstawie przepisów dotychczasowych
 • wnioski złożone od 24 września do dnia wejścia w życie planu ogólnego będą procedowane częściowo na podstawie przepisów dotychczasowych (np. zakres obszaru analizowanego, brak wymogu zgodności z planem ogólnym) a częściowo na podstawie nowych przepisów (nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym).

UWAGA: nieważna jest data zakończenia postepowania, liczy się dzień złożenia wniosku

Plany miejscowe w toku: jak będą uchwalane?

ROZPOCZĘTE PROCEDURY PLANISTYCZNE MOŻNA KONTYNUOWAĆ, MOŻNA TEŻ ROZPOCZYNAĆ NOWE PROCEDURY

 • jeżeli przed wejściem w życie nowelizacji gmina wystąpiła o opinie/ uzgodnienia do planu, można procedurę kontynuować w całości na dotychczasowych zasadach;
 • jeżeli przed wejściem w życie nowelizacji gmina rozpoczęła procedurę planistyczną, ale nie wystąpiła o opinie/ uzgodnienia, procedurę może prowadzić częściowo na podstawie przepisów nowych a częściowo na podstawie przepisów dotychczasowych;
 • do wejścia w życie planu ogólnego (ale maksymalnie do 31 grudnia 2025 r.) badamy zgodność planu miejscowego ze studium.

Które wuzetki będą terminowe?

Termin ważności nie dotyczy decyzji, które stały się prawomocne przed dniem 1 stycznia 2026 r.

 • ustawa nowelizująca wprowadza 5-letni termin ważności decyzji o warunkach zabudowy;
 • 5 lat liczymy od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna;
 • okres ważności nie dotyczy decyzji, które stały się prawomocne przed 1 stycznia 2026 r.

WAŻNE: nieistotna jest data wydania decyzji tylko moment jej prawomocności

autor:

Agata Legat
radca prawny

Szkolenia w formie online

Wystarczą 3 proste kroki, aby uczestniczyć w naszych szkoleniach:

 • Kup dostęp
 • Odbierz potwierdzenie
 • Uczestnicz w szkoleniu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami tutaj lub przejdź do sekcji FAQ.

Czekamy na Ciebie!